Vuokralainen

Viimeistään vuokrasopimuksesi alkamispäivänä, edellyttäen että vakuus on maksettu. Voit sopia kohteen välittäjän kanssa suoraan avaimen luovutuksesta käytännössä.

Teemme vain yhden vuokrasopimuksen asuntoa kohden, jossa voi olla maksimissaan kaksi päävuokralaista. Mikäli asukkaita on useita ja haluatte erilliset vuokrasopimukset, päävuokralainen voi tehdä muiden asukkaiden kanssa alivuokrasopimukset.

Voit alivuokrata asunnostasi enintään puolet alivuokralaiselle ilman vuokranantajan suostumusta. Ilmoita alivuokralaisen tiedot huoltoyhtiöön talonkirjojen päivitystä varten, sekä vuokranantajalle mahdollisen vesimaksun päivitystä varten.

Vuokranantajalle olisi hyvä toimittaa kopio alivuokrasopimuksesta. Päävuokralainen on vastuussa vuokra-asunnosta, kun päävuokralaisen sopimus päättyy, päättyy myös alivuokralaisen sopimus.

Asunnon vuokrasopimusta ei saa siirtää, eikä asuntoa saa luovuttaa, jälleenvuokrata tai vaihtaa asukasta ilman vuokranantajan kirjallista hyväksymistä.

Kun vuokralainen irtisanoo toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen, irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi. Aika lasketaan sen kuukauden viimeisestä päivästä, jolloin vuokranantaja tai hänen edustajansa on vastaanottanut irtisanomisilmoituksen.

Esimerkiksi jos vuokrasopimus irtisanotaan 9. elokuuta, sopimus päättyy 30. syyskuuta. Poismuuttopäivä on vuokrasopimuksen päättymispäivä.

Tarkista onko vuokrasopimuksessa mainittu ensimmäinen mahdollinen irtisanomispäivä, mikäli irtisanot vuokrasopimuksen aiemmin, joudut maksamaan sopimuksessa määritellyn sopimussakon.

Irtisanomisilmoitus kannattaa tehdä ajoissa, vuokralaisen vastuulla on tarkistaa, että irtisanomisilmoitus on saapunut perille.

Mikäli vuokrasopimus on tehty usean henkilön nimiin, on myös irtisanomisilmoituksen oltava kaikkien vuokralaisten allekirjoittama.

Vuokrasopimuksestasi näet vuokranmaksupäivän, vuokranantajan tilinumeron, joiden mukaan vuokra tulee maksaa. Sekä vuokra, mahdollinen vesimaksu ja muut sovitut maksut maksetaan yhteissummana vuokrasopimuksessa mainittuna ajankohtana kuukausittain vuokranantajan tilille.

Jos vuokranmaksusi myöhästyy, ilmoita siitä mahdollisimman pian vuokranantajalle.

Vuokralaisen on viipymättä ilmoitettava kaikki havaitsemansa kiinteistön sekä huoneiston viat, puutteet ja vahingoittuminen vuokranantajalle tai hänen edustajalle. Vuokralainen voi joutua itse vastaamaan vahingosta, jonka on jättänyt ilmoittamatta.

HUOM! Kiireellisissä tai välittömästi toimenpiteitä vaativissa tapauksissa (mm. rikkoutuneet ikkunat ja vesivuodot) olethan aina yhteydessä taloyhtiösi kiinteistöhuollon päivystysnumeroon. Kiinteistöhuollon yhteystiedot löydät taloyhtiösi ilmoitustaululta.

Tyypillisimpiä kodeista löytyviä pieneläimiä ovat sokeritoukat, muurahaiset ja turkiskuoriaiset. Näiden lisäksi viime vuosina ovat lisääntyneet myös kodin haittaeläimet, erityisesti lutikat eli luteet.

Jos epäilet tai huomaat kodissasi pieniä tuhoeläimiä, ole välittömästi yhteydessä isännöitsijään. Tilanteeseen täytyy reagoida nopeasti, sillä muuten tuholaiset voivat levitä muihin asuntoihin ja aiheuttaa suurta harmia. Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen sivuilta löytyvät tunnistamisen avuksi värikuvat yleisimmistä kodin tuholaisista sekä torjuntaohjeet.

Ilman vuokranantajan lupaa asunnossa ei tule tehdä muutos- tai korjaustöitä

Mikäli vuokralainen tekee vuokranantajan luvalla kunnostustöitä, tulee osapuolten sopia yhteisesti sekä materiaalivalinnoista että siitä, kumman osapuolen kustannuksella muutokset tehdään.

Samalla kannattaa sopia, jäävätkö vuokralaisen mahdollisesti tekemät asennukset tai kalustehankinnat huoneistoon vuokrasuhteen päättyessä, ja jos jäävät, saako vuokralainen jonkin korvauksen tehdystä työstä. Mahdollisista muutostöistä kannattaa aina sopia kirjallisesti.

Vuokranantaja on vastuussa siitä, että huoneisto on sellaisessa kunnossa kuin se oli asuntoa esiteltäessä ja säilyy sellaisessa kunnossa, jota vuokralaiselta voi kohtuudella vaatia, ellei muutoin ole sovittu.

Huoneiston ns. normaali kuluminen on vuokranantajan vastuulla. Vuokranantajan vastuulle kuuluvat mm. vesi- ja keittiökalusteet sekä kiinteät kaapistot, ellei toisin ole sovittu.

Vuokralaisen tärkein velvoite on sovitun vuokran maksaminen sovittuna aikana. Toinen keskeinen velvoite on hoitaa huoneistoa huolellisesti.

Jos huoneistossa ilmenee jonkinlaista vahingoittumista tai puutteellisuutta, vuokralaisen on viipymättä ilmoitettava huoneiston vahingoittumisesta tai puutteellisuudesta vuokranantajalle. Näin osapuolet voivat sopia vikojen nopeasta korjauksesta.

Jos huoneistoon kuuluu piha-alue, vuokralainen vastaa yleensä huoneiston huolellisen hoidon lisäksi myös pihan hoidosta. Esimerkiksi omakotitalossa talon edustalla olevan jalkakäytävän hoito on myös vuokralaisen vastuulla.

Vuokralaisen velvollisuus on hoitaa vuokraamaansa asuntoa sekä siellä olevia laitteita ja kalusteita huolellisesti vuokrasuhteensa aikana. Huolellinen hoito sisältää mm. asunnon säännöllisen siivoamisen.

Mikäli vuokralainen havaitsee asunnossa vikaa, kuten merkkejä vesivahingosta, kosteusvauriosta tai muusta korjausta vaativasta ongelmasta, joka voi mahdollisesti aiheuttaa laajempaa vahinkoa, on vuokralaisen velvollisuus ilmoittaa ongelmasta välittömästi vuokranantajalle.

Kaikissa taloissa kuuluu normaalin elämisen ääniä. Normaalista poikkeava ja toistuvasti häiritsevä elämäntapa voi kuitenkin haitata muiden asukkaiden elämää. Taloyhtiön järjestyssäännöissä on usein määritelty, että kello 22-07 talossa on hiljaisuus. Silloin on eritoten huomioitava naapurit ja äänenvoimakkuutta on pienennettävä.

Naapurista kuuluva koiranhaukunta tai vaikka kovaääninen musiikin soittaminen kannattaa ensisijaisesti ottaa ystävällisesti puheeksi naapurin kanssa. Naapuri voi olla täysin tietämätön, että äänet ovat kantautuneet häiritsevästi muihin asuntoihin tai, että koira onkin yksin ollessaan haukkunut toistuvasti.

Jos naapurisi kovaääninen elämäntapa häiritsee sinua, voit tehdä siitä ilmoituksen isännöitsijälle. Ilmoitus on aina tehtävä kirjallisena.

Jotta isännöitsijä voi käsitellä asian, häiriöilmoituksessa tulee olla lueteltuna esimerkkipäiviä ja kellonaikoja, jolloin häiriötä on aiheutettu. Ilmoita häiriöasunnon numero sekä, minkälaista häiriötä naapuri on aiheuttanut. Häiriön lähde tulee aina varmistaa, jotta häiriö kohdistetaan varmasti oikeaan huoneistoon. Olisi hyvä, jos keskustelisit myös muiden naapureiden kanssa ja hekin laittaisivat oman valituksen häiriöistä. Isännöitsijällä olisi sitten enemmän näyttöä tapauksesta.

Yöaikaan kannattaa soittaa poliisi, tilanteen niin vaatiessa. Huomioithan, että viranomaiset eivät raportoi käynneistään automaattisesti isännöintiin.

Jos avain katoaa, ole katoamisesta välittömästi yhteydessä vuokranantajaasi joko puhelimitse tai sähköpostilla.

Kadonneesta avaimesta tulee antaa selvitys, milloin ja missä tämä katosi ja oliko avaimessa tunnistetietoja, joilla tämä on yhdistettävissä taloyhtiöön tai huoneistoon.

Turvallisuussyistä kadonneeseen avaimeen liittyvä lukko saatetaan joutua sarjoittamaan uudelleen. Vuokralainen vastaa tällöin sarjoituksesta ja/tai uudesta avaimesta koituvista kustannuksista.

Avaimet palautetaan useimmiten toimistollemme, ellei vuokranantajan kanssa ole muuta erikseen sovittu.

Kun huoneiston lopputarkastus on pidetty, avaimet sovitusti palautettu, asunto asianmukaisesti siivottu ja varastokomerot tyhjennetty sekä kaiken on muutenkin todettu olevan mm. vuokranmaksuun liittyen kunnossa, vakuus voidaan palauttaa.

Vakuus palautetaan yleensä 2-4 viikon kuluessa vuokrasopimuksen päättymisestä, mikäli vuokralainen on suorittanut kaikki velvoitteensa asianmukaisesti.

Vaikka asunnon omistajalla on asuntoosi avaimet, hänellä ei ole oikeutta tulla käymään ilman, että olette siitä etukäteen sopineet. Vuokranantajalla on velvollisuus kunnioittaa kotirauhaa ja yksityisyyttäsi.

Vuokranantaja ei myöskään saa järjestää asunnon huoltoon tai korjaukseen liittyvän ammattilaisen käyntiä kotiisi, ilmoittamatta siitä sinulle hyvissä ajoin. Poikkeuksena ovat äkilliset, nopeaa toimintaa vaativat tilanteet kuten tulipalo tai putkivuoto.

Usein taloyhtiö tilaa kunnossapitoon liittyviä tarkistus- tai huoltokäyntejä samalla kertaa kaikkiin huoneistoihin. Tällaisista vierailuista asukkaille tiedottaa yleensä isännöitsijä tai huoltoyhtiö.

Asunnonhakija

Välitämme yksityisessä omistuksessa olevia vuokra-asuntoja. Asunnon omistaja voi olla asuntosijoittaja, taloyhtiö, yhdistys, säätiö tai jokin muu taho.

Rahana maksettua vakuutta säilytetään käytännössä huolellisesti pankkitilillä siten, että se on aina erotettavissa vuokranantajan muusta omaisuudesta. Mikäli vakuus on sovittu säilytettäväksi Hamico Oy:n asiakasvaratilillä, sitä säilytetään koko vuokrasuhteen ajan pankkitilillä, joka on nimenomaisesti tarkoitettu vain tällaiseen.

Vakuudelle ei makseta korkoa.

Mikäli asuntoilmoituksessa ei ole esittelyaikaa, voit soittaa tai lähettää sähköpostia suoraan asunnon välittäjälle.

Heti vapaisiin asuntoihin pääsemme nopeastikin. Asuttujen asuntojen esittelyt järjestetään asukkaalle sopivina ajankohtina.

Kaikki asunnot vuokrataan esittelyjen kautta.  Mikäli et pääse esittelyyn, lähetä edustajasi katsomaan asuntoa puolestasi.

Kun löydät sivuiltamme mielenkiintoisen kohteen, ota yhteyttä ja kysy esittelyaikaa. Tutustuttuasi asuntoon voit täyttää hakemuksen, jonka löydät tältä sivulta, vuokrahakemus. Antamiesi tietojen perusteella esittelemme hakemuksesi asunnon omistajalle. Kun vuokranantaja on tehnyt päätöksen asunnon vuokraamisesta, ilmoitamme päätöksen vain valitulle hakijalle.

Vuokraamme asuntoja kaikille, niin opiskelijoille kuin työssäkäyvillekin unohtamatta perheitä ja eläkeläisiä. Meillä ei ole varallisuusrajoja. Lopullisen päätöksen asunnon vuokraamisesta tekee aina asunnon omistaja

Yleensä vastaus tulee nopeasti, keskimäärin n. parissa päivässä. Vastauksen saaminen kuitenkin vaihtelee riippuen asunnon omistajasta ja hänen tilanteestaan.

Ikävä kyllä et. Tarkistamme luottotiedot ja niiden tulee olla puhtaat.

Tämä tarkoittaa sitä, että sinun tulee sitoutua vuokraamaan asunto vähintään yhdeksi vuodeksi, eli voit irtisanoa asunnon 12 kuukauden kuluttua siitä, kun vuokrasopimus on alkanut.

Jos sinun kuitenkin tulee irtisanoa vuokrasopimus ennen sopimaasi ensimmäistä irtisanomispäivää, on kyseessä sopimusrikkomus ja olet velvollinen maksamaan vuokranantajalle sopimussakkona 1 tai 2 kuukauden vuokraa vastaavan summan. Sopimussakko on kirjattuna vuokrasopimukseesi.

Vuokravakuus on usein 2 kuukauden vuokraa vastaava summa. Riippuen kohteesta ja huoneiston omistajasta vakuus voi vaihdella.

Ilmoituksessa on jo usein ilmoitettu, onko kyseiseen kohteeseen sallittu ottaa lemmikkejä. Mikäli ilmoituksessa ei ole mainintaa lemmikeistä kysy asiaa suoraan välittäjältä, joka hoitaa kohdetta.

Kysy ensisijaisesti asiaa suoraan vuokranantajaltasi tai hänen edustajaltaan.