Huoneenvuokrasopimuksissa korostuu erityisesti sopimuskumppaneiden luottamus toisiaan kohtaan. Vuokranantaja Luovuttaa huoneistonsa toisen käyttöön ja vuokralainen perustaa kotinsa vuokrattuun huoneistoon. Sopimussuhteen pitkäaikaisuus mahdollisine odottamattomine muutoksineen korostaa sopimuskumppaneiden lojaliteetti-ja avoimuusvelvollisuutta toisiaan kohtaan.

Hyvän vuokratavan tarkoituksena on edesauttaa ongelmattoman ja toimivan huoneenvuokrasuhteen luomisessa, sen jatkuvassa hoitamisessa seka asianmukaisessa päättämisessä. Hyvän vuokratavan laatineet järjestöt suosittelevat sen noudattamista asuinhuoneistojen vuokrasuhteissa erityisesti silloin, kun osapuolet eivat ole sopineet mitään esiin tulevista tilanteista. Jos osapuolet kuitenkin ovat määrittäneet vuokrasuhteelle toimintatapoja, noudatetaan niitä sopimuksen mukaisesti.

Vuokralla asuminen on eurooppalainen tapa asua. Yha useammat ihmiset ja perheet, varsinkaan nuoret, eivat halua omistaa asuntoaanja sitoutua pitkiin velkasuhteisiin. Vuokra-asuminen on monelle paras ja joustavin asumismuoto.

Asuinhuoneistojen vuokrauksen pitaa olla vuokranantajalle pitkalla aikavälillä kannattavaa. Vuokran tulee kattaa seka vuokranantajalle aiheutuvat kulut etta tuottoa sijoitetulle pääomalle. Vuokralaisen tulee puolestaan saada maksamansa vuokran vastineeksi sovittua vastaava asunto ja tarpeitaan vastaava turvattu vuokrasuhde.

Hyvään vuokratapaan kuuluu myös hyvä naapuruus asuinyhteisössä. Asuinyhteisön hyvinvointi perustuu siihen, että asukkaat ovat kiinnostuneita yhteisistä asioista ja huomioivat muut asukkaat. Viihtyisässä asuinympäristössä asukas tuntee vastuunsa yhteisiä tiloja ja piha-alueita käyttäessään. Yhteisten tilojen käytössä tulee huomioida seka järjestys- etta normaalit käyttäytymissäännöt.

Toimivat asuntomarkkinat tarvitsevat riittävästi asuntoja. Ammattimaisten toimijoiden rinnalle tarvitaan yksityisiä vuokranantajia lisäämään tarjontaa. Vuokra-asuntojen tarjonnan riittävyydellä on merkitystä yhteiskunnan kehittymiselle ja työllistämiselle.