Isä ja ltyttölapsi leikkivät lnukkekodilla lastenhuoneessa

Hyvä vuokralainen

Toivotamme tervetulleeksi uudet vuokralaiset kauttamme vuokraamaasi asuntoon. Nykyisten vuokralaisten toivomme viihtyneen.

Vuokralla asumiseen tai vuokrasuhteen päättämiseen liittyy monia asioita, joita ei aina tule edes ajatelleeksi. Tälle sivulle olemme pyrkineet keräämään sinua mahdollisesti kiinnostavia tietoja ja ohjeita.

Hyvä vuokratapa

Huoneenvuokrasopimuksissa korostuu erityisesti sopimuskumppaneiden luottamus toisiaan kohtaan. Vuokranantaja vuokraa huoneistonsa vuokralaisen käyttöön kodiksi. Sopimussuhteen pitkäaikaisuus mahdollisine odottamattomine muutoksineen korostaa sopimuskumppaneiden lojaliteetti- ja avoimuusvelvollisuutta toisiaan kohtaan.

Hyvän vuokratavan tarkoituksena on edesauttaa ongelmattoman ja toimivan huoneenvuokrasuhteen luomisessa, sen jatkuvassa hoitamisessa sekä asianmukaisessa päättämisessä. Hyvän vuokratavan laatineet järjestöt suosittelevat sen noudattamista asuinhuoneistojen vuokrasuhteissa erityisesti silloin, kun osapuolet eivät ole sopineet mitään esiin tulevista tilanteista. Jos osapuolet ovat kuitenkin määrittäneet vuokrasuhteelle toimintatapoja, noudatetaan niitä sopimuksen mukaisesti.

Asunnon tavanomainen kuluminen ja siivous

Miksi tämä ohje on tehty?

Tämä ohje on tehty ohjaamaan vuokrasuhteen osapuolten välistä sopimista sekä opastamaan vuokranantajaa ja vuokralaista tilanteissa, jolloin ei ole täysin selvää ratkaisua asunnon korjauksen korvausvastuista.

Tämä ohje koskee vain asuinhuoneistojen vuokrasuhteita, eikä sitä näin ollen voida soveltaa sellaisenaan liikehuoneistojen vuokrasuhteisiin.

Pääosin vuokrasuhteet sujuvat alusta loppuun ongelmitta. Useimmissa vuokrasuhteissa asunto kuluu ainoastaan tavanomaisesti, mistä vuokranantaja yleensä vastaa. Tilanteita, joissa asunnoissa on muu vaurio, esiintyy harvemmin. Silloinkin kun erimielisyyksiä ilmenee, pääsevät osapuolet yleensä yhteisymmärrykseen siitä, miten tilanteessa menetellään.

Toisinaan vuokranantaja ja vuokralainen ovat kuitenkin asiasta eri mieltä. Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta (AHVL, 481/1995) ei aina anna näihin tilanteisiin yksiselitteistä vastausta. Tämän vuoksi tarvitaan ohje, jossa määritellään tavanomainen kuluminen ja asunnon luovutuksen yhteydessä tehtävän siivouksen laajuus. Ohjeistuksen toivotaan auttavan osapuolia löytämään tilanteeseen sovinnollinen ratkaisu.

Ohjeessa esitetyt tavanomaisen kulumisen linjaukset perustuvat pitkälti kuluttajariitalautakunnan ja tuomioistuinten ratkaisukäytäntöihin. Ohjeessa on myös esitetty joitakin esimerkkitapauksia, jotka edustavat pientä otosta ratkaisuista.

Ohjetta luettaessa on pidettävä mielessä, että osapuolet voivat aina sopia velvoitteista tarkemmin jo vuokrasopimusta solmiessaan. Tällöin on noudatettava vuokrasopimusta. Osapuolet voivat sopimuksella laajentaa tai rajoittaa vuokralaisen vastuuta siitä, missä kunnossa asunto on vuokrasuhteen päätyttyä luovutettava tai siitä, missä kunnossa asunto on luovutettava vuokralaiselle vuokrasuhteen alussa. Jos vuokralaisen vastuita lisätään, esimerkiksi sopimalla, että vuokralainen maalaa asunnon seinät, saattaa tällä olla vaikutusta vuokran määrään.

Tämän ohjeen laatimiseen ovat osallistuneet Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, Suomen Kiinteistönvälittäjät ry, Suomen Vuokranantajat ry, Vuokralaiset ry ja Suomen Kiinteistöliitto ry, sekä Isännöintiliitto.